ائارنور

از دانشنامه والیمار
ائارنور
گاندوریان
زندگی‌نامه
زادروز۱۹۲۸ د.س
سلطنت۷ سال
مرگ۲۰۵۰ د.س
سن۱۲۲ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینائارنیل دوم

سی و سومین پادشاه گاندور تا زمان آراگورن، شاه اله‌سار. ائارنور در سال ۱۹۲۸ دوران سوم بدنیا آمد. او پسر شاه ائارنیل دوم بود. ائارنور قوی و شجاع بود ولی به اندازهٔ پدرش هوشمند نبود و خلق و خوی تندی داشت. او از جنگ کردن لذت می‌برد و به نیروی بازو اعتقاد داشت. هیچ‌کس در گاندور توانایی شکست او را نداشت. ائارنور ازدواج نکرده بود و فرزندی نیز نداشت.

در سال ۱۹۷۵ ائارنور ناوگانی را فرماندهی می‌کرد تا به کمک شاه آروه‌دوی از آرت‌اداین در جنگ با پادشاه جادوپیشهٔ آنگمار رود. کشتی‌ها در خلیج لون لنگر انداختند. نیروهای ائارنور بسیار کارکشته و با امکانات بالا بودند و ترکیبی از سربازان گاندور و سواره نظام رووانیون بودند.

ائارنور به دون‌اداین شمال و الف‌های لیندون پیوست. آن‌ها به سمت فورنوست که ویچ‌کینگ آن را تصرف کرده بود حرکت کردند. در سرزمین بین تپه‌های شمالی و دریاچهٔ اوندیم، نبرد فورنوست درگرفت.

نیروهای آنگمار شکست خوردند و ویچ‌کینگ عقب نشینی کرد ولی ائارنور او را تعقیب نمود. گلورفیندل و ارتشی از الف‌های ریوندل در این تعقیب به ائارنور پیوستند و به کمک یکدیگر آخرین نیروهای ویچ‌کینگ را از بین بردند. ویچ‌کینگ به سمت ائارنور بازگشت و با خشمی باورنکردنی به او حمله‌ور شد. ائارنور سعی کرد در برابر او مقاومت کند ولی اسبش رم کرده پا به فرار گذاشت. همینطور که ائارنور توسط اسبش از محل دور می‌شد ویچ‌کینگ خنده‌ای دهشتناک سر داد.

گلورفیندل او را تعقیب کرد و ویچ‌کینگ به درون سیاهی‌ها گریخت. ائارنور خواست او را تعقیب کند ولی گلورفیندل گفت:«» ائارنور قبول کرد و ایستاد ولی خشمگین و خجالت‌زده شده بود.

ائارنور به گاندور بازگشت و ویچ‌کینگ نیز پنهانی به موردور رفت. او ارباب نزگول بود و ۸ نزگول دیگر را دور خود گرد‌آورد. در سال ۲۰۰۰ میناس‌ایتیل توسط نزگول‌ها مورد حمله قرار گرفت و در سال ۲۰۰۲ تصرف شد. آنجا پس از آن مقر ویچ‌کینگ بود و میناس‌مورگول خوانده می‌شد.

ائارنور در سال ۲۰۴۳ جانشین پدر شد. ویچ‌کینگ پیشنهاد جنگی تن به تن بین خودش و ائارنور را داد و به خاطر اتفاقی که در نبرد فورنوست برایش افتاد و نتوانست جلوی ویچ‌کینگ بایستاد شاه را مسخره کرد. ماردیل، کارگزار گاندور، شاه را از پذیرفتن این درگیری بازداشت.

در سال ۲۰۵۰ ویچ‌کینگ بار دیگر درخواست خود را اعلام کرد و این‌بار دیگر کسی نمی‌توانست ائارنور را از پذیرفتنش بازدارد. او تاج گاندور را بر روی آرامگاه پدرش در خانهٔ شاهان قرار داد و توسط گروه کوچکی از شوالیه‌ها به سمت میناس‌مورگول راند. او و همراهانش دیگر هیچگاه دیده نشدند و کسی نمی داند که آیا ائارنور کشته شد یا برای مدتی در سیاهچال‌ها زندانی بود.

ائارنور هیچ وارثی نداشت و مدعی‌ای نیز برای پادشاهی وجود نداشت. از آن‌جایی که سلسلهٔ شاهان منقطی شده بود ماردیل به عنوان اولین کارگزار قانون‌گذار گاندور انتخاب شد. کارگزاران در گاندور تا سال ۳۰۱۹ دوران سوم و در نبود شاه حکمرانی کردند تا اینکه آراگورن پادشاهی دوباره متحد شده گاندور و آرنور را پایه‌گذاری کرد.

وجه‌تسمیه

«ائانور» مختصر شدهٔ «ائارندور» است که در کوئنیایی به معنی «خدمت‌گذار دریا» است. ائارنور به جز پادشاه گاندور، فرماندهٔ سپاه گاندور نیز بود.

منابع

این مقاله ترجمهٔ مقاله مربوطه در یکی از وب‌گاه‌های‌ زیر است.


سلف:
ائارنیل دوم
سی‌ و سومین پادشاه گاندور
از ۲۰۴۳ تا ۲۰۵۰ د.س
جانشین:
آراگورن دوم