آیگلوس

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
آئگلوس
دیگر نام‌هاسنان برفی
صاحبگیل-گالاد
ظاهربلند و بسیار برنده

آئگلوس (به زبان انگلیسی: Aeglos) نیزه ی پادشاه مقتدر الف، گیل-گالاد بزرگ که به معنی "سنان برفی" است. این نیزه، بسیار تیز و محکم بوده است و گفته شده که هیچ زرهی نمی توانسته در برابر آن مقاومت کند.گیل-گالاد آن را در نبرد داگورلد به کار برد و آیگلوس روی زره سائورون درهم شکست.

وجه تسمیه

آئگلوس به معنای "قندیل یخ" یا "سنان برفی" است. از "aeg" به معنای تیز و برنده و "los" به معنای برف.


جستارهای وابسته