آگارواین

از دانشنامه والیمار
«من آگارواین‌ام پسر اومارت (که به معنی خون آلود، پسر شوربخت است)، نخجیرگری از بیشه‌ها.»
-معرفی تورین به الف‌های ناگوتروند، سیلماریلیون، حدیث تورین تورامبار

بعد از آنکه تورین در بار-ان-دانود اسیر شد، به‌لگ برای آزاد کردن او راهی شد، و او را تا بیشه‌های تائور-نو-فوئین تعقیب کرد. آنجا با گویندور رو برو شد، الفی از ناگوتروند کسی که موفق به فرار از دخمه‌های مورگوت شده بود. به کمک هم تورین را از چنگ اورک‌هایی که او را اسیر کرده بودند نجات دادند، اما ناگهان از خواب پرید و اشتباها گمان برد که به‌لگ دشمن است و او را به قتل رساند.

برای مدت طولانی تورین مملو از جنونی ناشی از اندوه شد، اما مدتی بعد التیام یافت، گویندور او را به خانه ی قدیمی اش، ناگوتروند برد. آنجا، تورین هویتش را ، به امید پنهان شدن از سرنوشت شوم مورگوت که برایش مقرر شده بود مخفی نگه داشت. به خاطر قتل به‌لگ نامی جدید بر خود برگزید، آگارواین (به زبان انگلیسی: Agarwaen)، به معنای «خون آلود».