آنِ آیر

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

آنایره همسر فین‌گولفین، پادشاه برین نولدور در بلریاند، و مادر فین‏گون، تورگون، آرگون و آره‏‌دل است، او در آمان ماند و با ائارون، همسر فینارفین پادشاه نولدور در آمان، طرح دوستی ریخت.(نام او در متن سیلماریلیون نیامده است، و تنها در مجموعه تاریخ سرزمین میانه می توان نام او را دید.)