آناردیل

از دانشنامه والیمار
آناردیل
گاندوریان
زندگی‌نامه
زادروز۱۳۸ د.س.
سلطنت۸۷ سال
مرگ۴۱۱ د.س.
سن۲۷۳ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینائارندیل
فرزنداناوستوهر

ششمین پادشاه گاندور. آناردیل (به زبان انگلیسی: Anardil) در سال ۱۳۸ دوران سوم بدنیا آمد. او پسر ائارندیل بود و بعد از فوت پدرش در سال ۳۲۴ دوران سوم بر تخت پادشاهی گاندور نشست. آناردیل در سال ۴۱۱ درگذشت و پسرش اوستوهر بعد از او بر تخت پادشاهی نشست.


"آناردیل" به معنای "دوست خورشید" می‌باشد.

سلف:
ائارندیل
ششمین پادشاه گاندور
از ۳۲۴ تا ۴۱۱ دوران سوم
جانشین:
اوستوهر