آملایت

از دانشنامه والیمار
آملایت
آرنوریان
زندگی‌نامه
دیگر نام‌ها و القابپادشاه آرت‌اداین
زادروز۷۲۶ د.س
سلطنت۸۶۱ د.س - ۹۴۶ د.س
مرگ۹۴۶ د.س
سن۲۲۰ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینائارندور
فرزندانبه‌لگ

آملایت بزرگترین پسر ائارندور دهمین پادشاه آرنور بود.

تاریخچه

سرنوشت او این بود که پس از مرگ پدرش در سال ۸۶۱ د.س پادشاه آرنور گردد، اما همیشه نزاعی و اختلافی بین پسران ائارندور وجود داشت. زمانیکه پدر آنان مرد جنگی خانوادگی در گرفت. با این وجود، آملایت نتوانست به برادران جوانش غلبه کنند، بنابراین پادشاهی آرنور به سه تکه تقسیم شد و آملایت اولین پادشاه آرت‌اداین گشت. (برادرانش قلمروهای کاردولان و رودآئور را بنا نهادند.)

دوران سلطنت او در آرت‌اداین مدت زمانی طولانی در صلح و آرامش بود، هر چند مشاجره‌های بسیاری درمورد مرزهای قلمرو کاردولان و رودآئور بین او و برادرانش در جریان بود، به خصوص بر روی آمون سول و تپه‌های ودر منازعه زیادی داشتند، که هیچگاه پایان نداشت. تحت فرمانروایی او پایتخت به طور رسمی از آنومیناس به فورنوست انتقال یافت.

بر خلاف پدرانش، او نام کوئنیایی به عنوان "زبانی برتر" برای خود اختیار نکرد، اما به جای آن نامی سینداری انتخاب کرد که این کار به نوادگان او نیز منتقل شد.

آملایت به مدت ۸۵ سال حکم کرد و در سال ۹۴۶ د.س پسرش به‌لگ جانشین او گردید.

وجه تسمیه

ترجمه آملایت کار سختی است. اولین بخش آن "آم" به معنای "رو به بالا" است و بخش دوم نیز مبهم است.


القاب

سلف:
ایجاد قلمرو
اولین پادشاه آرت‌اداین
۸۶۱ د.س - ۹۴۶ د.س
جانشین:
به‌لگ


«Amlaith». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۲ دی ۱۳۸۹.