آلکوالونده

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
آلکوالونده
مشخصات ظاهری
نوعشهر
مکانکنار بله‌گائر، بین کالاکیریا و آرامان
ساکنینفالماری
قلمرو (ها)اولوه و مردمانش
شرحشهری ساحلی از مروارید و صدف مروارید
مشخصات کلی
ریشه‌یابی نام‌هاآلکوا: "غو" + لونده: "بندر، بندرگاه"
اتفاقاتاولین خویشاوندکشی

آلکوالونده (به زبان انگلیسی: Alqualondë) شهر اصلی الف‌های فالماری در سواحل آمان بود. این شهر در شمال و شرق تیریون و بین کالاکیریا و آرامان و در قسمت شمالی الدامار قرار داشت.

توصیف

این شهر به صورت طبیعی شهری بندری ساخته شده از صخره و سنگ بود و شکلی دیوارمانند داشت. جدا از اینکه بندرگاهی بزرگ بود، جایگاه برج اولوه نیز بود. این شهر با مرواریدهایی که الف‌ها از دریا یافته بودند و نیز جواهراتی که از نولدورها گرفته بودند تزئین شده بود. کشتی‌های غوشکل معروف در اینجا لنگر می‌انداختند.

تاریخچه

شاید آلکوالونده بیشتر به خاطر اولین خویشاوندکشی که در سیلماریلیون نیز نقل شده‌است، معروف باشد.

ساکنین

ریشه یابی نام

آلکوالونده در زبان کوئنیایی به معنای "بندرگاه غو" است.