آسفالوت

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
"نورو لیم، نورو لیم، آسفالوت!"


- گلورفیندل

آسفالوت (به زبان انگلیسی: Asfaloth) اسب سفیدی بود که توسط گلورفیندل استفاده می‌شد.

تاریخچه

زمانیکه آراگورن و هابیت‌ها به سوی ریوندل در حال حرکت بودند، گلورفیندل سوار بر آسفالوت بود. پس از اینکه آنها را پیدا کرد و سواران سیاه حمله ور شدند، گلورفیندل از اسب پیاده شد و فرودو بگینز (حامل حلقه) را به پشت خود سوار کرد، سپس به آسفالوت دستور داد تا به محل امنی در گدار بروینن برود. آسفالوت اسب بسیار چابکی بود، حتی از اسب‌های سواران سیاه هم سریعتر می‌دوید، به همین دلیل زودتر از بقیه به گدار رسید.


ریشه یابی نام

آسفالوت در زبان سینداری به معنای "جوش و خروش آفتابی" است.


اقتباس‌های انجام شده

۲۰۰۱: ارباب حلقه‌ها:یاران حلقه :

آسفالوت اسب آرون که جایگزین نقش گلورفیندل شده می‌باشد. سه اسب اندلوسی استفاده شد: فلوریان، اسب قهرمان، هیرو، برای تعقیب و گریزهای با سرعت بالا استفاده شد و اودی برای صحنه‌هایی که آرون سوار بر اسب نیست.