آر-گیمیل‌زور

از دانشنامه والیمار
گیمیل‌زور
نومه‌نوریان
زندگی‌نامه
دیگر نام‌ها و القابتار-تلمنار <ref>اسم کوئنیایی او تار-تلمنار (به زبان انگلیسی: Tar-Telemnar ) بود به معنی «شعله نقره‌ای» و اسم آدونائیک او گیمیل‌زور از کلمه گیمیل به معنی «ستاره» گرفته شده‌است.</ref>
زادروز۲۹۶۰ د.د.
سلطنت۷۳ سال
مرگ۳۱۷۵ د.د.
سن۲۱۵ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینآر-ساکالتور
همسراینزیبت
فرزنداناینزیلادون و گیمیل‌خاد

آر-گیمیل‌زور (به زبان انگلیسی: Ar-Gimilzôr) بیست و سومین فرمانروای نومه‌نور. او در سال ۲۹۶۰ دوران دوم متولد شد. او پسر آر-ساکالتور بود. او بعد از مرگ پدرش در ۳۱۰۲ پادشاه شد.

آر-گیمیل‌زور مشکلات با الف‌ها و والار را بیشتر کرد. او آمدن الف‌ها به نومه‌نور را قدغن کرد زیرا بر این باور بود که آنها برای والار جاسوسی می‌کنند. نومه‌نوری‌هایی که با الف‌ها معاشرت می‌کردند مجازات می‌شدند. استفاده از زبان الفی ممنوع شد و درخت سفید که هدیه‌ای از الف‌ها بود مورد اهمال قرار گرفت. پرستش ارو (ایلوواتار) در پرستش‌گاه منلتارما توسط آر-گیمیل‌زور به طور کامل ترک شد. مانوه از تمام این‌ها با خبر بود و والار از حمایت نومه‌وری‌ها دست کشیدند.

آر-گیمیل‌زور بر یاورانِ‌الفی <ref>یاورانِ‌الف گروهی از مردمان نومه‌نور بودند که در زمان تار-آنکالیمون به این نام خوانده‌شدند.</ref> که هنوز به والار وفادار بودند ظلم می‌کرد. او بسیاری از یاورانِ‌الف را با زور از آندوین در سواحل غربی در رومننا به سواحل شرقی بردتا کارهای آنها را زیر نظر داشته باشد. تعدادی از یاورانِ‌الف نومه‌نور را به مقصد سرزمین میانه ترک کردند، آنها اجازه داشتند تا هر کجا بروند به شرطی که دیگر به نومه‌نور بازنگردند.

همسر آر-گیمیل‌زور، اینزیبت، پنهانی یکی از یاورانِ‌الف بود. او با ارباب آندوین، رهبر یاورانِ‌الف،از طریق مادرش لیندوری خواهر اِرندور روابطی داشت. اینزیبت نمی‌خواست که به آر گیمیلزور ازدواج کند ولی او نمی‌توانست درخواست ازدواج را رد کند پس، از این وصلت ناراحت بود. پسر بزرگتر آنها اینزیلادون با مادرش هماهنگ بود و تمایل بیشتری به یاورانِ الف داشت در حالی که پسر کوچک‌تر او گیمیل‌خاد بیشتر به پدر شباهت داشت.

اینزیلدون بر طبق قوانین جانشینی، جانشین پدرش بود با این‌حال آر-گیمیل‌زور ترجیح داد که گیمیل‌خاد جانشین او شود. وقتی که در سال ۳۱۷۵ آر-گیمیل‌زور درگذشت ایزیلدون به عنوان فرمانروای نومه‌نور با اسم تار-پلانتیر به تخت سلطنت نشست.

پانویس

<references/>‎سلف:
آر-ساکالتور
بیست و سومین قانون‌گزار نومه‌نور
فرمان‌روایی از ۳۱۰۲ تا ۳۱۷۵ دوران دوم
جانشین:
تار-پلانتیر