آری‌ین

از دانشنامه والیمار
«چشمان آری‌ین درخشان‌تر از آن بود که حتی الدار در آن بنگرند، و آن‌گاه که والینور را ترک گفت، کالبد و جامه‌ای را که آنجا به‌سان والار پوشیده بود، رها ساخت، و همچون شعله‌ای عریان بود، دهشتناک در اوج شکوه.»
-حدیث آفتاب و مهتاب و پنهان گشتن والینور، سیلماریلیون.

آری‌ين (به زبان انگلیسی: Arien) یکی از مایار بود که توسط والار برای هدایت کشتی خورشید برگزیده شد.

تاریخچه

بعد از نابودی درختان، آری‌ین، یکی از مایار توسط والار برای هدایت محفظه‌ای که توسط آئوله ساخته شده بود تا آخرین میوهٔ لائوره‌لین را در آسمان آردا حفاظت و هدایت کند. این کشتی، خورشید بود. در روزگار درختان، آری‌ین پرستاری از شکوفه‌های زرین را در باغ‌های وانا بر عهده داشت و یکی از مینویان آتش بود که ملکور نتوانسته بود همچون دیگر بالروگ‌ها او را بفریبد یا به خدمت خویش گمارد و گرما بر او کارگر نمی‌افتاد. گفته می‌شود که او توانمند‌تر از تیلیون سکان دار کشتی ماه بود، که او را در آسمان دنبال می‌کرد و گاهی به او می‌رسید و توسط گرمای آری‌ین می‌سوخت و سیاه می‌شد.

دیگر نسخه‌های داستان

در نوشته‌های قدیمی تالکین گفته شده بود که ملکور می‌خواست آری‌ین را همسر خویش کند و او را از آن خود کند از این رو او بدن خویش را ترک کرد و خورشید را در آسمان رها ساخت تا بدون هدایت‌کننده بگردد و قسمت‌هایی از آردا را سوزاند. در نوشته‌های دیگری آری‌ین همان مایا‌ای از دستهٔ واردا آمده است.

ریشه‌یابی نام‌ها

آری‌ین در کوئنیایی به معنی «دوشیزهٔ نور خورشید» است و از دو کلمهٔ «آری»(árë) به معنای «نور خورشید» و «ين»(ien) پسوند موئنث ساز تشکیل شده است.

البته از آن‌جایی که چشمان آری‌ین درخشان بود ممکن است نامش از ترکیب «آری» (árë) + «ئن» (hen) به معنی چشم تشکیل شده باشد.

منابع