آروه‌لگ دوم

از دانشنامه والیمار
این مقاله در مورد دوازدهمین پادشاه آرت‌اداین می باشد. برای دیدن هشتمین پادشاه ، آروه‌لگ اول را نگاه کنید.
آروه‌لگ
آرنوریان
زندگی‌نامه
دیگر نام‌ها و القابپادشاه آرت‌اداین
زادروز۱۶۳۳ د.س
سلطنت۱۷۴۳ د.س - ۱۸۱۳ د.س
مرگ۱۸۱۳ د.س
سن۱۸۰ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینآروه‌گیل
فرزندانآراوال

آروه‌لگ دوم (به زبان انگلیسی: Arveleg II) دوازدهمین پادشاه آرت‌اداین بود. وی در سال ۱۷۴۳ پس از مرگ پدرش آروه‌گیل به سلطنت آرت‌اداین رسید.

تاریخچه

در زمان حکمرانی وی، جنگ با آنگمار دوباره آغاز شد، آنچنانکه افراد دشمن خیلی سریعتر از دون‌اداین ترمیم شده بودند و ایسترلینگ‌ها و اورک‌ها از دو سمت کوهستان مه به آنان کمک می‌رساندند.

آروه‌لگ ۷۰ سال بر آرت‌اداین حکومت کرد و پسرش آراوال در سال ۱۸۱۳ جانشین وی شد.


وجه تسمیه

معنای نام آروه‌لگ در زبان سینداری "پادشاه قدرتمند" است. از "آر" به معنای "سلطنتی، شاهانه" و "به‌لگ" (بعدها وه‌لگ) به معنای "قدرتمند". احتمالاً این نام از روی نام جد جدش آروه‌لگ اول اقتباس شده‌است.

القاب

سلف:
آروه‌گیل
دوازدهمین پادشاه آرت‌اداین
۱۷۴۳ د.س - ۱۸۱۳ د.س
جانشین:
آراوال


«Arveleg II». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۹ دی ۱۳۸۹.