آرت‌اداین

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
آرت‌اداین
اطلاعات سیاسی
وجه تسمیه"قلمرو اداین"
نوع حکومتسلطنتی
رهبرپادشاه آرت‌اداین
اطلاعات اجتماعی
پایتختآنومیناس، فورنوست
زبان‌هابه احتمال قوی وسترون یا سینداری
مکانشمال اریادور، غرب براندوین و در امتداد تپه‌های ودر
جمعیتدون‌اداینی‌های تبعیدی
اطلاعات تاریخی
تاریخ تاسیس۸۶۱ دوران سوم
تاریخ ازهم پاشیدن۱۹۷۴ دوران سوم

آرت‌اداین (به زبان انگلیسی: Arthedain) یکی از سه فرمانروایی شمال سرزمین میانه بود که پس از تجزیه آرنور در دوران سوم بوجود آمد.

تاریخچه

Arthedain.jpg

در زمان سلطنت ائارندور، پسر وی به مخالفت علنی پرداخت و پس از مرگ پدرش در سال ۸۶۱ دوران سوم فرمانروایی را درگیر جنگی داخلی کرد. آملایت که وارث حقیقی تاج و تخت آرنور بود، با دو برادر دیگرش در افتاد. وی که در کنترل اوضاع ناتوان بود، مجبور شد محدوده فرمانروایی خود را محدود به منطقه آرت‌اداین کند. این منطقه تقریباً بین زمین‌های غرب رودخانه براندوین و شمال جاده بزرگ شرقی قرار داشت. برادران وی نیز فرمانروایی‌های کاردولان و رودآئور را بنا نهادند.

پایتخت فرمانروایی، شهر فورنوست اراین بوده و بری نیز یکی از شهرهای مهم آن به حساب می‌آید. آنومیناس در قلمرو آرت‌اداین بود اما بخش اعظم آن متروک و ویرانه شده بود.

در سال ۱۳۰۰ دوران سوم، پادشاهی آنگمار در مرزهای شمالی آرت‌اداین نمایان شد. پادشاه آن که رئیس اشباح حلقه بود، اما برای دون‌اداین ناشناخته بود. زمانیکه این تهدید نزدیک شد، کاردولان زمام امور خود را به دست آرت‌اداین سپرد و در آن زمان خود را دوباره آرنور نامید. کاردولان به طور مکرر زمانیکه آرت‌اداین نیازمند کمک بود نیروی کمکی می‌فرستاد، اما تا سال ۱۴۰۹ دوران سوم کاردولان و رودآئور نیز به تصرف آنگمار در آمدند.

در سال ۱۶۰۱ دوران سوم، هابیت‌ها به آرت‌اداین آمدند. با اجازه آرگه‌لب دوم، آنها در سرزمینی که بعدها "شایر" نامیده شد، سکنی گزیدند. آنان فرمانبردار [[پادشاهان آرت‌اداین] بودند و وظیفه شان حفظ و نگهداری ابنیه به خصوص پل استون‌بوز بود.

آرت‌اداین به مدت ۵۰۰ سال در مقابل حملات آنگمار مقابله کرد اما سرانجام در سال ۱۹۷۴ دوران سوم شکست خورده و شهر فورنوست به دست آنگمار افتاد. تنها یک سال پس از سقوط فورنوست نیروهای کمکی از به فرماندهی ائارنور از گاندور فرا رسیدند. این ارتش در سال ۱۹۷۵ دوران سوم به آرت‌اداین رسیدند و آنگمار را در نبرد فورنوست به طور کلی از بین بردند.

آخرین پادشاه آرت‌اداین، یعنی آروه‌دوی، دقیقاً پیش از نبرد در دریا غرق شد. پسر وی یعنی آران‌آرت تصمیمی در مورد بازسازی فرمانروایی اتخاذ نکرد و از آن پس خود را فرمانده دون‌اداین نامید. آراگورن از نسل وی می‌باشد.

هابیت‌ها که دیگر پادشاهی به عنوان ولی نعمت نداشتند، تصمیم گرفتند که یک مقام اجرایی را برای خود برگزینند. آنها شخصی را به عنوان تاین بر می‌گزیدند که وظیفه اداره امور را پیش از بازگشت پادشاه بر عهده داشت.