آراگلاس

از دانشنامه والیمار
آراگلاس
آرنوریان
زندگی‌نامه
دیگر نام‌ها و القابفرمانده دون‌‎اداین
زادروز۲۲۹۶ د.س
سلطنت۲۳۲۷ د.س - ۲۴۵۵ د.س
مرگ۲۴۵۵ د.س
سن۱۵۹ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینآراگورن اول
فرزندانآراهاد اول

آراگلاس (به زبان انگلیسی: Araglas) ششمین فرمانده دون‌اداین زمانیکه پدرش آراگورن اول در سال ۲۳۲۷ در گذشت جانشین وی شد.

تاریخچه

دوران سلطنت وی دورانی بدون درگیری و سرشار از آرامش بود.

آراگلاس پس از ۱۲۸ سال فرماندهی در سال ۲۴۵۵ از دنیا رفت و پسرش آراهاد اول جانشین وی شد.


ریشه یابی نام

آراگورن در زبان سینداری به معنای "لذت شاهانه" است، از "آرا" به معنای "پادشاه، شاهانه" و "گلاس" به معنای "لذت".

شجره نامه

 
ایسیلدور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آروه‌دوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراگورن اول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراگلاس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراهاد اول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراگورن دوم
 
 
 
 

القاب

سلف:
آراگورن اول
ششمین فرمانده دون‌اداین
۲۳۲۷ د.س - ۲۴۵۵ د.س
جانشین:
آراهاد اول


«Araglas». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۸۹.