آراویر

از دانشنامه والیمار
آراویر
آرنوریان
زندگی‌نامه
دیگر نام‌ها و القابفرمانده دون‌‎اداین
زادروز۲۱۵۶ د.س
سلطنت۲۲۴۷ د.س - ۲۳۱۹ د.س
مرگ۲۳۱۹ د.س
سن۱۶۳ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینآرانویر
فرزندانآراگورن اول

آراویر (به زبان انگلیسی: Aravir) چهارمین فرمانده دون‌اداین زمانیکه پدرش آرانویر در سال ۲۲۴۷ در گذشت جانشین وی شد.

تاریخچه

آنچنانکه از تاریخ پیداست، دوران سلطنت آرانویر در آرامش گذشت، مگر چندین درگیری کوچک که با اورک‌ها داشت.

آرانویر پس از ۷۲ سال فرماندهی در سال ۲۳۱۹ از دنیا رفت، و جایش را به پسرش آراگورن اول داد.


ریشه یابی نام

معنای نام آرانویر در زبان سینداری مشخص نیست. اما به احتمال زیاد به معنای "جواهر سلطنتی" بوده‌است، از "آرا" به معنای "پادشاه" و "میر" (که بعدها "ویر" شد) به معنای "جواهر".


شجره نامه

 
ایسیلدور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آروه‌دوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آرانویر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراویر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراگورن اول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراگورن دوم
 
 
 
 

القاب

سلف:
آرانویر
چهارمین فرمانده دون‌اداین
۲۲۴۷ د.س - ۲۳۱۹ د.س
جانشین:
آراگورن اول


«Aravir». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۸۹.