آراهائل

از دانشنامه والیمار
آراهائل
آرنوریان
زندگی‌نامه
دیگر نام‌ها و القابفرمانده دون‌‎اداین
زادروز۲۰۱۲ د.س
سلطنت۲۱۰۶ د.س - ۲۱۷۷ د.س
مرگ۲۱۷۷ د.س
سن۱۶۵ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینآران‌آرت
فرزندانآرانویر

آراهائل (به زبان انگلیسی: Arahael) دومین فرمانده دون‌اداین زمانیکه پدرش آران‌آرت در سال ۲۱۰۶ در گذشت جانشین وی شد.

تاریخچه

آراهائل در ریوندل و نزد الروند پرورش یافت (همانند تمام نوادگانش) درحالیکه پدرش اریادور را از شر خطرات اهریمنهای وحشی و با کمک تکاوران محافظت می‌نمود.

دوران سلطنت آراهائل بدون درگیری بود (تا آنجا که ما می‌دانیم)، و این به سبب طبیعت مخفیانه دون‌اداین و نیز دوران صلح هوشیارانه‌ای بود که در آن زمان برقرار بود. محتمل است که تکاوران جنگ‌های کوچکی را با اورک‌ها انجام می‌دادند تا سرزمین پادشاهی را ایمن نگه دارند.

آراهائل پس از ۶۵ سال فرماندهی در سال ۲۱۷۷ از دنیا رفت، و جایش را به پسرش آرانویر داد.


ریشه یابی نام

آراهائل به احتمال زیاد در زبان سینداری به معنای "پادشاه خردمند" می‌باشد. از "آرا" به معنای "پادشاه" و "سائل" (که بعدها تبدیل به "هائل" شد) به معنای "خردمند".


شجره نامه

 
ایسیلدور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان آرنور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان آرت‌اداین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آروه‌دوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آران‌آرت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراهائل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آرانویر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراگورن دوم
 
 
 
 

القاب

سلف:
آران‌آرت
دومین فرمانده دون‌اداین
۲۱۰۶ د.س - ۲۱۷۷ د.س
جانشین:
آرانویر


«Arahael». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۸۹.