آران‌آرت

از دانشنامه والیمار
آران‌آرت
آرنوریان
زندگی‌نامه
سلطنت۱۹۷۵ د.س - ۲۱۰۶ د.س
مرگ۲۱۰۶ د.س
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینآروه‌دوی ، فیریل
فرزندانآراهائل

آران‌آرت اولین فرمانده دون‌اداین و نیز شانزدهمین پادشاه آرت‌اداین می‌باشد.

تاریخچه

آران‌آرت پسر فیریل دختر اوندوهر پادشاه گاندور و آروه‌دوی پسر آراپانت پادشاه آرت‌اداین می‌باشد. همچنین وی از نسل مستقیم ایسیلدور و آناریون می‌باشد.

زمانیکه او جوانی بیش نبود، پادشاه جادوپیشه آنگمار فرمانروایی شمال را نابود کرده و فورنوست را از بین برد و باقیماندگان دون‌اداین را مجبور کرد که به سمت لون در لیندون مهاجرت کنند.

آران‌آرت برای درخواست کمک به سوی کیردان شتافت. او می‌دانست که پدرش مجبور شده به نزد لوسوت‌ها در بندرگاه یخی فوروخل در شمال فرار کند، بنابراین کیردان یکی از کشتی‌هایش را برای نجات آنان گسیل داشت. با این وجود، بدنه کشتی به کوه‌های یخی برخورد کرد و تمام مسافرانش از دم جان دادند (از جمله آروه‌دوی) و دو سنگ پلانتیری که پادشاه از سقوط فورنوست نجات داده بود مفقود گشتند.

این اتفاق باعث شد که آران‌آرت به عنوان وارث آروه‌دوی پادشاه آرت‌اداین بگردد (و به صورت لفظی لقب پادشاه آرنور به وی اطلاق گردد) اما او این القاب را نپذیرفت زیرا فرمانروایی آرت‌اداین دیگر از بین رفته بود. به جای آن وی لقب فرمانده دون‌اداین را انتخاب کرد و با باقیماندگان دون‌اداین و نیز با کمک ائارنور از گاندور پادشاهی آنگمار را از بین بردند.

نوادگان آران‌آرت را تکاوران شمال می‌نامند، افرادی سرگردان که کاملاً در خفا زندگی می‌کردند. به سبب نابودی آنگمار و صلح هوشیارانه که پس از بیرون راندن سائورون از دول گولدور به وسیله گندالف اتفاق افتاد، دیگر اهریمن‌های معدودی در آرنور به چشم می‌خوردند و حملات از سوی دشمن بسیار کاهش یافته بود.

فرماندهان بعد از آران‌آرت به افزودن پیشوند "آر" به نامشان ادامه دادند تا به میراث پادشاهیشان و حق حکومت بر آرنور تأکید کنند. زمانیکه نسل آناریون از قطع شد، فرماندهان باز خود را از نسل آناریون می‌دانستند زیرا خود را از طریق فیریل به آناریون مرتبط می‌دانستند؛ با این حال هیچیک از فرماندهان حق حکومت آروه‌دوی بر قلمرو فرمانروایی را فراموش نکردند.

پسر آران‌آرت یعنی آراهائل در ریوندل پرورش یافت، همانطورکه تمام پسران فرماندهان پس از او در ریوندل و نزد الروند رشد کردند و آموزش دیدند. الروند علاوه بر این کار وظیفه نگهداری از میراث فرمانروایی شمال را نیز بر عهده داشت که عبارتند از : حلقه باراهیر، تکه‌های نارسیل، ستاره الندیل و عصای سلطنتی آنومیناس.

آران‌آرت پس از ۱۳۱ سال حکومت - طولانی تر از دیگر فرماندهان - در سال ۲۱۰۶ از دنیا رفت.


ریشه یابی نام

آران‌آرت در زبان سینداری به معنای "پادشاه نجیب" می‌باشد. از "آران" به معنای "پادشاه" و "آرت" به معنای "نجیب، بزرگوار".


شجره نامه

 
 
 
الندیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ایسیلدور
 
 
 
آناریون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان آرنور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان گاندور
 
پادشاهان آرت‌اداین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آروه‌دوی
 
 
 
فیریل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آران‌آرت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراهائل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرماندهان دون‌اداین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراتورن دوم
 
 
 
گیل‌رائن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراگورن دوم
 
 

القاب

سلف:
آروه‌دوی
وارث ایسیلدور
۱۹۷۵ د.س - ۲۱۰۶ د.س
جانشین:
آراهائل
سلف:
هیچ کس
بزرگ خاندان آران‌آرت
۱۹۷۵ د.س - ۲۱۰۶ د.س
جانشین:
آراهائل
سلف:
هیچ کس
اولین فرمانده دون‌اداین
۱۹۷۵ د.س - ۲۱۰۶ د.س
جانشین:
آراهائل


«Aranarth». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۸۹.