آرانویر

از دانشنامه والیمار
آرانویر
آرنوریان
زندگی‌نامه
دیگر نام‌ها و القابفرمانده دون‌‎اداین
زادروز۲۰۸۴ د.س
سلطنت۲۱۷۷ د.س - ۲۲۴۷ د.س
مرگ۲۲۴۷ د.س
سن۱۶۳ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینآراهائل
فرزندانآراویر

آرانویر (به زبان انگلیسی: Aranuir) سومین فرمانده دون‌اداین زمانیکه پدرش آراهائل در سال ۲۱۷۷ در گذشت جانشین وی شد.

تاریخچه

آنچنانکه از تاریخ پیداست، دوران سلطنت آرانویر در آرامش گذشت.

آرانویر پس از ۷۰ سال فرماندهی در سال ۲۲۴۷ از دنیا رفت، و جایش را به پسرش آراویر داد.


ریشه یابی نام

معنای نام آرانویر در زبان سینداری مشخص نیست. اما به احتمال زیاد به معنای "پادشاه جاوید" بوده‌است، از "آران" به معنای "پادشاه" و "اویر" به معنای "جاودانگی".


شجره نامه

 
ایسیلدور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آروه‌دوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراهائل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آرانویر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراویر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراگورن دوم
 
 
 
 

القاب

سلف:
آراهائل
سومین فرمانده دون‌اداین
۲۱۷۷ د.س - ۲۲۴۷ د.س
جانشین:
آراویر


«Aranuir». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۸۹.