آراسوییل

از دانشنامه والیمار
آراسوییل
آرنوریان
زندگی‌نامه
دیگر نام‌ها و القابفرمانده دون‌‎اداین
زادروز۲۶۲۸ د.س
سلطنت۲۷۱۹ د.س - ۲۷۸۴ د.س
مرگ۲۷۸۴ د.س
سن۱۵۶ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینآراهاد دوم
فرزندانآراتورن اول

آراسوییل (به زبان انگلیسی: Arassuil) یازدهمین فرمانده دون‌اداین زمانیکه پدرش آراهاد دوم در سال ۲۷۱۹ در گذشت جانشین وی شد.

تاریخچه

در دوران سلطنت وی، اورک‌های کوهستان مه قوی تر شدند و شروع به حمله به اریادور کردند. تکاوران نبردهای بسیاری را به منظور عقب راندن آنها انجام دادند، اما بخشی از اورک‌ها توانستند به شایر راه یابند و در آنجا با گروهی از هابیت‌های شجاع که تحت رهبری باندوبراس توک می‌جنیگدند مواجه شدند. این نبرد که در سال ۲۷۴۷ رخ داد به نبرد دشت‌های سبز معروف شد.

همچنین در دوران سلطنت وی در سال ۲۷۵۸، زمستان طولانی آغاز شد. بسیاری از موجودات از بین رفتند و گندالف و تکاوران می‌بایست به هابیت‌های شایر کمک می‌کردند تا از این مهلکه جان سالم به در ببرند.

آراسوییل پس از ۶۵ سال فرماندهی در سال ۲۷۸۴ از دنیا رفت و پسرش آراتورن اول جانشین وی شد.


ریشه یابی نام

معنای نام آراسوییل در زبان سینداری مشخص نیست. اما می‌توانسته متشکل از "آرا" به معنای "پادشاه" و "سوییل" به معنای "تبریک" باشد.

شجره نامه

 
ایسیلدور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آروه‌دوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراهاد دوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراسوییل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراتورن اول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراگورن دوم
 
 
 
 

القاب

سلف:
آراهاد دوم
یازدهمین فرمانده دون‌اداین
۲۷۱۹ د.س - ۲۷۸۴ د.س
جانشین:
آراتورن اول


«Arassuil». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۸۹.