آتاناتار دوم

از دانشنامه والیمار
آتاناتار دوم
گاندوریان
زندگی‌نامه
دیگر نام‌ها و القابآلکارین
زادروز۹۷۷ د.س.
سلطنت۷۷ سال
مرگ۱۲۲۶ د.س.
سن۲۴۹ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینهایرمنداکیل اول
فرزنداننارماکیل و کالماکیل

شانزدهمین پادشاه گاندور. آتاناتار دوم (به زبان انگلیسی: Atanatar II) در سال ۹۷۷ دوران سوم بدنیا آمد. او پسر هایرمنداکیل اول بود. در هنگام سلطنتِ پدر او، گاندور به اوج قدرت خود رسید و بزرگترین قلمروی تاریخ خود را داشت. زمانی که آتاناتار دوم به سلطنت رسید قلمروی گاندور از جنوب تا رود هارنن و از ساحل تا لنگرگاه‌های اومبار، از شرق تا دریای روون، در غرب تا آن طرف کوه‌های مه‌آلود در گری‌فلود و در شمال تا سرزمین کلبرانت و مرزهای میرک‌وود گسترش یافته بود.

ولی آتاناتار دوم برای اضافه‌ کردن به پیروزی‌های پدرش هیچ کاری نکرد. او ترجیح می‌داد از ثروت و قدرت قلمروی گاندور و پادشاهی‌اش بدون انجام کار یا زحمتی بهره و لذت ببرد. او زندگی راحت و آسوده‌ای داشت و نام آلکارین (به زبان انگلیسی: Alcarin) را بر او نهادند که به معنای "مجلل و باشکوه" ‌است. او این نام را برای کردار و کارهایش کسب نکرد بلکه به‌خاطر شیوهٔ زندگی اشرافی‌اش کسب کرد. او کلاه خود ایسیلدور را که به عنوان تاج پادشاهی گاندور به کار می‌رفت، با تاجی از نقره و جواهرات تعویض کرد. در دوران حکومت او گاندور شروع به انحطاط کرد و کم کم رو به زوال رفت. همچنین دفاع و احتیاط گاندور در مرزها کاسته و ضعیف شد.

احتمالا گندالف خاکستری در دوران فرمانروایی آتاناتار دوم برای اولین بار از گاندور دیدن کرد.

آتاناتار دوم دو پسر داشت، نارماکیل و کالماکیل. پسر نارماکیل، مینالکار، نقش پر رنگی در شوراها در دوران آتاناتار داشت. زمانی که در سال ۱۲۲۶ آتاناتار دوم مرد، پسر بزرگش نارماکیل جانشین وی شد ولی نارماکیل فرزندی نداشت و بعدها برادرش، کالماکیل، جانشین وی شد. هر دوی آنها وظایف پادشاهی را به مینالکار (که به رومنداکیل معروف است) سپردند و مینالکار به عنوان نایب‌السلطنه برای آنها خدمت میکرد.


آتاناتار به معنای پدر مردم میباشد.

سلف:
هایرمنداکیل اول
شانزدهمین پادشاه گاندور
از ۱۱۴۹ تا ۱۲۲۶ دوران سوم
جانشین:
نارماکیل اول