آتاناتار اول

از دانشنامه والیمار
آتاناتار
گاندوریان
زندگی‌نامه
زادروز۴۸۰ د.س.
سلطنت۸۱ سال
مرگ۷۴۸ د.س.
سن۲۶۸ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینتورامبار
فرزندانسیریوندیل

دهمین پادشاه گاندور. آتاناتار اول (به زبان انگلیسی: Atanatar I) در سال ۴۸۰ دوران سوم بدنیا آمد. او پسر تورامبار بود.

پدر بزرگ آتاناتار، رومنداکیل اول، در جنگ با ایسترلینگ‌ها در سال ۵۴۱ کشته شد. پدر آتاناتار، تورمبار، انتقام مرگ پدرش را با گسترش مرزهای گاندور در قلمرو ایسترلینگ‌ها گرفت. او در سال ۶۶۷ مرد و آتاناتار بعد از او پادشاه شد.

آتاناتار تا هنگام مرگش فرمانروایی کرد و در سال ۷۴۸ مرد و پسرش سیریوندیل به جای او بر تخت نشست.


"آتاناتار" به معنای "پدر آدم‌ها" است. او اولین پادشاهی بود که این اسم را برگزید.

سلف:
تورامبار
دهمین پادشاه گاندور
از ۶۶۷ تا ۷۴۸ دوران سوم
جانشین:
سیریوندیل