آئگنور

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
آئگنور
نولدو
زندگی‌نامه
نام کوئنیاییآمباراتو(ن‌پ) و آیکانارو(ن‌م)
عناوینحافظان دورتونیون همراه با آنگرود
تاریخ و محل تولد؟ سال‌های درختان
قلمرودورتونیون
مرگ۴۵۵ د.ا ، داگور براگولاک
سن در هنگام مرگبیش از ۵۵۰ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینفینارفین و ائارون
همسرعاشق آندرت اما هیچگاه ازدواج نکرد
رنگ موطلایی

آئگنور (به زبان انگلیسی: Aegnor) یکی از پسران فینارفین و از اربابان نولدور بود. او در نبرد بسیار خشمگین بود، مانند اینکه آتش از چشمانش بیرون می زد و موهای طلایی اش صاف و درخشان بود. حتی در دوران جوانی اش هم این موضوع قابل توجه بود و اغلب او را به عنوان فردی با روح نجیب و بسیار سخاوتمند می شناختند.


تاریخچه

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

آئگنور برادر بزرگتر گالادریل و برادر کوچکتر فینرود و آنگرود می باشد. او به خاطر دوستی با پسرعمویش فینگون همراه با برادرش آنگرود و تحت رهبری عمویش فین‌گولفین راهی تبعید بزرگ شدند.

وی همراه با برادرش در شیب های دورتونیون که تصویر آن در رودخانه آئلویین می افتاد ساکن شدند. در آنجا بود که آندرت جوان که از انسان‌ها بود را دید و به عشق او دچار شد. با این وجود او نتوانست عشقش را در زمان محاصره آنگباند ابراز کند، زیرا طبق قانون الداها هیچ ازدواجی در زمان جنگ اتفاق نمی افتد. گفته می شود که او از عشق آندرت به حالت مرگ افتاد و بعد از آن هرگز ازدواج نکرد.

همراه با برادرش آنگرود آنها ارتفاعات دورتونیون را از تهاجم نیروهای مورگوت محافظت می کردند. در نبرد داگور براگولاک بود که هر دو برادر بر اثر آتش های مهیبی که از سوی تانگورودریم فرستاده می شد کشته شدند.

مرگ او باعث شد که گفتگوی معروفی بین فینرود و آندرت انجام شود و بعدها به آترابت فینرود آه آندرت مشهور گشت.


وجه تسمیه

نام مادری آئگنور (Aikanáro) بود که در زبان کوئنیایی به معنای "آتش مرگبار" است. ( از "aica" به معنای "مرگبار، مهیب" ، "nár" به معنای "آتش" )

همانند بسیاری از نام های مادری، نام او نیز نوعی حالت پیشگویی داشت و به شجاعت و مردانگی بی مثال او در صحنه نبرد دلالت داشت. نام پدری اش (Ambaráto) است به معنای "قهرمان سرنوشت" ( از "ambar" به معنای "سرنوشت" و "aráto" به معنای "قهرمان" ) آئگنور حالت سینداری شده نام مادری اش است.

شجره نامه

 
 
 
 
 
 
فینارفین
 
 
 
ائارون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فینرود
 
آنگرود
 
الدالوته
 
آئگنور
 
گالادریل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اورودرت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گیل-گالاد
 
فیندویلاس
 
 
 
 


منابع