آئوله

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
آئوله
والار
زندگی‌نامه
دیگر نا‌م‌هاماهال(نامی که دورف ها به آئوله دادند.)، الی(حالت سینداری آئوله)، تمار(آهنگر) و آهنگر بزرگ
ورود به آرداسال‌های فانوس‌ها
منصبآهنگر والار
آفرینش‌هادورف‌ها
مایاركورومو و سائورون
منزل‌گاهتانیکوئتیل
مشخصات ظاهری
جنسیتمرد
همسریاوانا
رنگ ردا زره سبز رنگ


آئوله (به زبان انگلیسی: Aulë)، آهنگر والار. توان آئوله اندکی کمتر از اولموست. خداوندگاری او بر تمام گوهرهایی است که آردا را از آن ساخته‌اند. در آغاز بیشتر با یاری مانوه و اولمو دست در کار ساختن داشت؛ و شکل دادن تمامی زمین‌ها کار او بود.

او آهنگر است و استاد همهٔ حرفه‌ها، و آثاری که ماهرانه ساخته شده‌است، هر چند کوچک، به قدر بنایی باستانی و شگرف به سرورش می‌آورد. دارایی او گوهرهایی است که در دل زمین نهفته‌است و طلا که در دست زیبا می‌نماید، قدرو قیمت شان کتر از دیوارهای کوه‌ها و حوض دریاها نیست. نولدور بیشتر، از او چیز آموختند. و او همیشه دوست شان بود.

Aule.png

ملکور به او رشک می‌برد، زیرا آئوله در اندیشه و قدرت بیشتر به او می‌مانست؛ و زمانی دراز میان آن دو کشمکش بود که در آن ملکور کوشش‌های آئوله را ضایع و بی اثر می‌گرداند و آئوله خود را در اصلاح آشفتگی‌ها و نابسامانی‌های ملکور فرسوده می‌ساخت. نیز هردو مشتاق ساختن چیزهایی از آن خویش بودند که نو باشد و در خیال دیگران نگنجد، و از ستودن افزارمندی خویش شاد می‌شدند. اما آئوله با ارو وفادار ماند و در هر چه کرد، تسلیم ارادهٔ او بود؛ نیز به کردهٔ دیگران رشک نمی‌برد، بل جوینده بود و پند می‌داد.

سرور و سرافرازی آئوله در فعل ساختن متجلی است، و در چیزهای ساخته، نه در تملک، نه در برتری جویی؛ از این روی می‌بخشد و نمی‌اندوزد، و از تعلق آزاد است، و هر دم بر سر کاری نو می‌شود.

او چه در آشکار و چه در نهان بسیاری چیزهای زیبا و نیک منظر ساخت؛ دو فانوس ساخته‌های دست اویند، و همینطور جام‌هایی که ماه و خورشید را در خود نگه می‌دارند، و همچنین دورف‌ها را او در خفا ساخت و پس از اینکه ارو از آنان با خبر شد، خواست نابودشان کند، چون بی اجازهٔ او اینکار را کرده بود، ولی ایلوواتار بر او رحمت آورد و ساخته‌های دستش را پذیرفت، ولی آنان را به خواب فرو برد چون او برنمی تابید که دورف‌ها پیش از نخست زادگان طرح او پای برعرصه بگذارند.

آئوله هر یک از دورف‌ها را در گوشه‌ای از آردا قرار تا به گاه بیدارشدن شان. آئوله از این اتفاق فقط با همسرش یاوانا صحبت کرد ولی دیگر والار و به خصوص مانوه و ماندوس از این اتفاق آگاه شدند، خواه به وسیله ایلوواتار، یا خواه به سبب اطلاعات ماندوس از اتفاقات دنیا.

او از قدرتمندترین والار است، یکی از آراتار که بالا ترین قدرت در آردا به آنان هبه گشته، مایار سائورون، قبل از اینکه به ملکور بپیوندد، و کورومه، که در دوران سوم با اسم های سارومان و کورونیر در سرزمین میانه اقامت داشت، از جمله مردمان اویند.