گروند

از دانشنامه والیمار
Ambox notice.png در متن این مقاله از هیچ منبع و مأخذی نام برده نشده‌است.
مطالب بی‌منبع احتمالاً در آینده حذف خواهند‌ شد.


گروند، سلاح عظیم مورگوت. سلاح مورگوت که تنها در جنگ تن به تن با فین‌گولفین آن را به کار برد و معروف به پتک جهان زیرین است.

اسم دژ کوبی که برای شکستن دروازه های میناس تیریت از آن استفاده شد، از اسم این گرز برداشت شده است.

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
این نوشتار خُرد است. با گسترش آن به دانشنامهٔ والیمار کمک کنید.