پادشاهان روهان

نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۰، ساعت ۰۶:۴۴ توسط Aragorn (بحث | مشارکت‌ها) (تاریخچه)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
از دانشنامه والیمار

پادشاهان روهان شاهانی از نوادگان مردمان شمال بودند که بر قلمرو روهان حکم می‌راندند.

تاریخچه

تمام پادشاهان از سلسله خاندان ائورل بودند و زمانیکه پادشاهی وارث مذکری نداشت فرمانروایی روهان به نسل‌های جداگانه‌ای می‌رسید. (در هر دو حالت در صورت نبود پسر پادشاه، سلطنت به پسر خواهر شاه می‌رسید.)

نسل اول

۱. ائورل جوان, پسر لئود ۲۵۱۰ - ۲۵۴۵
۲. بره‌گو ۲۵۴۵ - ۲۵۷۰
۳. آلدور کهنسال ۲۵۷۰ - ۲۶۴۵
۴. فرئا ۲۶۴۵ - ۲۶۵۹
۵. فرئاواین ۲۶۵۹ - ۲۶۸۰
۶. گلدواین ۲۶۸۰ - ۲۶۹۹
۷. دئور ۲۶۹۹- ۲۷۱۸
۸. گرام ۲۷۱۸ - ۲۷۴۱
۹. هلم پتک مشت ۲۷۴۱ - ۲۷۵۹
دو پسر هلم در زمستان طولانی توسط دونلندی‌ها کشته شدند. پسر خواهر او به نام فری‌لاو اولین پادشاه نسل دوم گشت.


نسل دوم

۱۰. فری‌لاو هیلده‌سون ۲۷۵۹ - ۲۷۹۸
۱۱. بریتا لئوفا ۲۷۹۸ - ۲۸۴۲
۱۲. والدا ۲۸۴۲ - ۲۸۵۱
۱۳. فولکای شکارچی ۲۸۵۱ - ۲۸۶۴
۱۴. فولک‌واین ۲۸۶۴ - ۲۹۰۳
۱۵. فنگل ۲۹۰۳ - ۲۹۵۳
۱۶. تنگل ۲۹۵۳ - ۲۹۸۰
۱۷. تئودن ادنو ۲۹۸۰ - ۳۰۱۹
تنها پسر تئودن یعنی تئودرد، در اولین نبرد استحکامات آیزن کشته شد. پسر خواهر او، ائومر، اولین پادشاه نسل سوم گشت.

نسل سوم

۱۸. ائومر ائادیگ ۳۰۱۹ - ۶۳ دوران چهارم
۱۹. الف‌واین ۶۳ - ?