رده‌های مورد نیاز

از دانشنامه والیمار

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. صفحه‌های دارای آرگومان تکراری در فراخوانی الگو‎‏ (۲۹۲ عضو)
 2. صفحه‌های حاوی الگوهایی با پارامترهای نادیده‌گرفته‌شده‎‏ (۳۷ عضو)
 3. صفحه‌هایی که تعداد الگوهای به‌کاررفته در آن‌ها بیش از اندازه است‎‏ (۳۷ عضو)
 4. سرزمین‌ها‎‏ (۷ عضو)
 5. Familytree‎‏ (۵ عضو)
 6. والینور‎‏ (۵ عضو)
 7. بگینز‎‏ (۴ عضو)
 8. در حال تکمیل‎‏ (۳ عضو)
 9. برندی‌باک‎‏ (۳ عضو)
 10. تصاویر سلاح‌ها‎‏ (۲ عضو)
 11. الگو‌های ابهام‌زدایی و تغییرمسیر‎‏ (۲ عضو)
 12. تصاویر اینگ‌وه‎‏ (۲ عضو)
 13. خازاد-دوم‎‏ (۲ عضو)
 14. اماکن‎‏ (۲ عضو)
 15. تصاویر تئودن‎‏ (۲ عضو)
 16. مردمان شمال‎‏ (۲ عضو)
 17. دون‌اداین‌های شمال‎‏ (۲ عضو)
 18. مطالعات زبان‌شناسی تالکین‎‏ (۲ عضو)
 19. آیزنگارد و سارومان‎‏ (۱ عضو)
 20. تصاویر آندوین‎‏ (۱ عضو)
 21. تصاویر جادوگران آبی‎‏ (۱ عضو)
 22. تصاویر موریا‎‏ (۱ عضو)
 23. تله‌رین (خانواده زبان)‎‏ (۱ عضو)
 24. سوگندها و پیشگویی‌ها‎‏ (۱ عضو)
 25. پلان‌تیر‎‏ (۱ عضو)
 26. القاب انسانی‎‏ (۱ عضو)
 27. تصاویر آیزنگارد‎‏ (۱ عضو)
 28. تصاویر دزدان دریایی‎‏ (۱ عضو)
 29. تصاویر نبرد دشت پله‌نور‎‏ (۱ عضو)
 30. توک‌ها‎‏ (۱ عضو)
 31. سیلماریلیون‎‏ (۱ عضو)
 32. پیش از نومه‌نوریان‎‏ (۱ عضو)
 33. الگوهای تاریخ‎‏ (۱ عضو)
 34. تصاویر اشیا‎‏ (۱ عضو)
 35. تصاویر نومه‌نور‎‏ (۱ عضو)
 36. جنگل‌ها‎‏ (۱ عضو)
 37. شمالی‌ها‎‏ (۱ عضو)
 38. یادبودها‎‏ (۱ عضو)
 39. الگوهای مسیری‎‏ (۱ عضو)
 40. تصاویر اورومه‎‏ (۱ عضو)
 41. تصاویر شلوب‎‏ (۱ عضو)
 42. تصاویر نیه‌نا‎‏ (۱ عضو)
 43. حاملین حلقه‎‏ (۱ عضو)
 44. شهرهای آمان‎‏ (۱ عضو)
 45. الگوی رویدادها‎‏ (۱ عضو)
 46. تصاویر اولمو‎‏ (۱ عضو)
 47. تصاویر عقاب‌ها‎‏ (۱ عضو)
 48. تصاویر هابیت‌ها‎‏ (۱ عضو)
 49. حاکمان سرزمین میانه‎‏ (۱ عضو)
 50. تصاویر ایسیلدور‎‏ (۱ عضو)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)