رده‌های مورد نیاز

از دانشنامه والیمار

نمایش در پائین تا ۲۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۲۰.

نمایش (۲۰تای قبلی | ۲۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. صفحه‌های دارای آرگومان تکراری در فراخوانی الگو‎‏ (۲۹۲ عضو)
 2. صفحه‌هایی که تعداد الگوهای به‌کاررفته در آن‌ها بیش از اندازه است‎‏ (۳۷ عضو)
 3. صفحه‌های حاوی الگوهایی با پارامترهای نادیده‌گرفته‌شده‎‏ (۳۷ عضو)
 4. سرزمین‌ها‎‏ (۷ عضو)
 5. Familytree‎‏ (۵ عضو)
 6. والینور‎‏ (۵ عضو)
 7. بگینز‎‏ (۴ عضو)
 8. در حال تکمیل‎‏ (۳ عضو)
 9. برندی‌باک‎‏ (۳ عضو)
 10. الگو‌های ابهام‌زدایی و تغییرمسیر‎‏ (۲ عضو)
 11. تصاویر اینگ‌وه‎‏ (۲ عضو)
 12. خازاد-دوم‎‏ (۲ عضو)
 13. اماکن‎‏ (۲ عضو)
 14. تصاویر تئودن‎‏ (۲ عضو)
 15. مردمان شمال‎‏ (۲ عضو)
 16. دون‌اداین‌های شمال‎‏ (۲ عضو)
 17. مطالعات زبان‌شناسی تالکین‎‏ (۲ عضو)
 18. تصاویر سلاح‌ها‎‏ (۲ عضو)
 19. تصاویر ایسیلدور‎‏ (۱ عضو)
 20. تصاویر فینارفین‎‏ (۱ عضو)

نمایش (۲۰تای قبلی | ۲۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)