رده‌های مورد نیاز

از دانشنامه والیمار

نمایش در پائین تا ۱۰۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۱۰۰.

نمایش (۱۰۰تای قبلی | ۱۰۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. صفحه‌های دارای آرگومان تکراری در فراخوانی الگو‎‏ (۲۹۲ عضو)
 2. صفحه‌هایی که تعداد الگوهای به‌کاررفته در آن‌ها بیش از اندازه است‎‏ (۳۷ عضو)
 3. صفحه‌های حاوی الگوهایی با پارامترهای نادیده‌گرفته‌شده‎‏ (۳۷ عضو)
 4. سرزمین‌ها‎‏ (۷ عضو)
 5. Familytree‎‏ (۵ عضو)
 6. والینور‎‏ (۵ عضو)
 7. بگینز‎‏ (۴ عضو)
 8. در حال تکمیل‎‏ (۳ عضو)
 9. برندی‌باک‎‏ (۳ عضو)
 10. تصاویر اینگ‌وه‎‏ (۲ عضو)
 11. خازاد-دوم‎‏ (۲ عضو)
 12. اماکن‎‏ (۲ عضو)
 13. تصاویر تئودن‎‏ (۲ عضو)
 14. مردمان شمال‎‏ (۲ عضو)
 15. مطالعات زبان‌شناسی تالکین‎‏ (۲ عضو)
 16. دون‌اداین‌های شمال‎‏ (۲ عضو)
 17. تصاویر سلاح‌ها‎‏ (۲ عضو)
 18. الگو‌های ابهام‌زدایی و تغییرمسیر‎‏ (۲ عضو)
 19. الگو‌های اشیا‎‏ (۱ عضو)
 20. تصاویر فینوه‎‏ (۱ عضو)
 21. تصاویر هلم‎‏ (۱ عضو)
 22. عناوین‎‏ (۱ عضو)
 23. تصاویر برج‌ها‎‏ (۱ عضو)
 24. تصاویر فین‌رود‎‏ (۱ عضو)
 25. تصاویر هوآن‎‏ (۱ عضو)
 26. خانواده‌های هابیت‎‏ (۱ عضو)
 27. فراالگوهای ویکی‌پدیا‎‏ (۱ عضو)
 28. اهالی بری‎‏ (۱ عضو)
 29. تصاویر بگ‌اند‎‏ (۱ عضو)
 30. تصاویر فین‌وه‎‏ (۱ عضو)
 31. تصاویر چوب‌ریش‎‏ (۱ عضو)
 32. لنگرگاه‌ها‎‏ (۱ عضو)
 33. تصاویر فین‌گون‎‏ (۱ عضو)
 34. تصاویر گان-بوری-گان‎‏ (۱ عضو)
 35. دوران دوم‎‏ (۱ عضو)
 36. بنا‌ها‎‏ (۱ عضو)
 37. تصاویر تالکین‎‏ (۱ عضو)
 38. تصاویر لوتین‎‏ (۱ عضو)
 39. تصاویر گاندور‎‏ (۱ عضو)
 40. دوران سوم‎‏ (۱ عضو)
 41. بولگر‎‏ (۱ عضو)
 42. تصاویر تام بامبادیل‎‏ (۱ عضو)
 43. تصاویر ماندوس‎‏ (۱ عضو)
 44. تصاویر گریما‎‏ (۱ عضو)
 45. نبردهای دوران دوم‎‏ (۱ عضو)
 46. تصاویر ترول‌ها‎‏ (۱ عضو)
 47. تصاویر مانوه‎‏ (۱ عضو)
 48. تصاویر گلدبری‎‏ (۱ عضو)
 49. راه‌ها‎‏ (۱ عضو)
 50. رده:نبردهای دوران اول‎‏ (۱ عضو)
 51. نژاد‌ها‎‏ (۱ عضو)
 52. بگینزها‎‏ (۱ عضو)
 53. تصاویر توراندور‎‏ (۱ عضو)
 54. تصاویر ملیان‎‏ (۱ عضو)
 55. تصاویر گوتموگ‎‏ (۱ عضو)
 56. ساختمان‌ها و سازه‌ها‎‏ (۱ عضو)
 57. هابیت‎‏ (۱ عضو)
 58. تاین‌ها‎‏ (۱ عضو)
 59. تصاویر تولکاس‎‏ (۱ عضو)
 60. تصاویر منلدور‎‏ (۱ عضو)
 61. تصاویر گیل-گالاد‎‏ (۱ عضو)
 62. آرنوریان‎‏ (۱ عضو)
 63. تصاویر آرگونات‎‏ (۱ عضو)
 64. تصاویر تینگول‎‏ (۱ عضو)
 65. تصاویر موردور‎‏ (۱ عضو)
 66. تصاویر یاران حلقه‎‏ (۱ عضو)
 67. سوگندها و پیشگویی‌ها‎‏ (۱ عضو)
 68. پلان‌تیر‎‏ (۱ عضو)
 69. آیزنگارد و سارومان‎‏ (۱ عضو)
 70. تصاویر آندوین‎‏ (۱ عضو)
 71. تصاویر جادوگران آبی‎‏ (۱ عضو)
 72. تصاویر موریا‎‏ (۱ عضو)
 73. تله‌رین (خانواده زبان)‎‏ (۱ عضو)
 74. سیلماریلیون‎‏ (۱ عضو)
 75. پیش از نومه‌نوریان‎‏ (۱ عضو)
 76. القاب انسانی‎‏ (۱ عضو)
 77. تصاویر آیزنگارد‎‏ (۱ عضو)
 78. تصاویر دزدان دریایی‎‏ (۱ عضو)
 79. تصاویر نبرد دشت پله‌نور‎‏ (۱ عضو)
 80. توک‌ها‎‏ (۱ عضو)
 81. شمالی‌ها‎‏ (۱ عضو)
 82. یادبودها‎‏ (۱ عضو)
 83. الگوهای تاریخ‎‏ (۱ عضو)
 84. تصاویر اشیا‎‏ (۱ عضو)
 85. تصاویر نومه‌نور‎‏ (۱ عضو)
 86. جنگل‌ها‎‏ (۱ عضو)
 87. شهرهای آمان‎‏ (۱ عضو)
 88. الگوهای مسیری‎‏ (۱ عضو)
 89. تصاویر اورومه‎‏ (۱ عضو)
 90. تصاویر شلوب‎‏ (۱ عضو)
 91. تصاویر نیه‌نا‎‏ (۱ عضو)
 92. حاملین حلقه‎‏ (۱ عضو)
 93. الگوی رویدادها‎‏ (۱ عضو)
 94. تصاویر اولمو‎‏ (۱ عضو)
 95. تصاویر عقاب‌ها‎‏ (۱ عضو)
 96. تصاویر هابیت‌ها‎‏ (۱ عضو)
 97. حاکمان سرزمین میانه‎‏ (۱ عضو)
 98. تصاویر ایسیلدور‎‏ (۱ عضو)
 99. تصاویر فینارفین‎‏ (۱ عضو)
 100. تصاویر هارادریم‎‏ (۱ عضو)

نمایش (۱۰۰تای قبلی | ۱۰۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)