نرون

از دانشنامه والیمار

نرون (به زبان انگلیسی: Nerwen) نام مادری گالادریل می‌باشد.

در زمان تولد گالادریل، پدرش فینارفین تنها دخترش را آرتانیس "بانوی نجیب" نامید. بر اساس آداب و رسوم الف‌ها، مادر وی ائارون مدت زمانی را منتظر ماند تا بتواند نامی را برای دخترش انتخاب کند. بواسطه قامت بلند و قدرت بدنی و اراده قوی گالادریل، مادرش نام نرون به معنای "بانوی مردمانند" را برای وی برگزید. در نهایت، گالادریل، هیچ یک از نام‌های مادری و پدری اش را انتخاب نکرد، بلکه نامی را که در تاریخ به آن مشهور گشت برای خود برگزید و آن گالادریل بود.