ماندوس (ابهام‌زدایی): تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه والیمار
جز (صفحه‌ای جدید با '*نام دیگر نامو، یکی از والار. *نام كلی تالارهای ماندوس. {{ابهام‌زدایی}}' ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۰۰:۰۴