راش استخوان

از دانشنامه والیمار

انتی خوش اندام و بسیار خوش ترکیب که در جریان حمله ی انت ها به آیزنگارد توسط آتش های مایع سارومان مورد حمله قرار گرفت و کشته شد.


منابع

  • ارباب حلقه ها(کتاب)