خاندان بئور

از دانشنامه والیمار

خاندان بئور اولین خاندان از سه خاندان اداین بود که از ارد لویین گذر کردند و وارد بلریاند شدند. آنان به دلیل خطراتی که نیروهای پلید مورگوت در شرق پدید آورده بودند به غرب مهاجرت کردند. از این خاندان قهرمانان و اربابان مشهوری سر بر آورده‌است که از جمله معروفترین آنها می‌توان به برن ارخامیون اشاره کرد کسی که جواهر سیلماریل را از تاج آهنین مورگوت جدا نمود.

تاریخچه

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

این خاندان با رهبری بالان (که بعدها بئور نام گرفت) از کوهستان گذشتند و در سال ۳۱۰ دوران اول وارد تارگه‌لیون گشتند. در آنجا توسط فینرود فلاگوند کشف شدند، بنابراین آنها اولین کسانی بودند که با الف‌ها روبرو می‌شدند. فینرود با خاندان بئور دوست شد و تینگول را ترغیب کرد تا به این تازه وارد‌ها اجازه دهد تا در بخشی از سرزمین پهناور بلریاند سکنی گزینند. تینگول سرزمین استولاد که در قلمرو آمرود بود را به این خاندان (و دو خاندان دیگر اداین) اهدا کرد. در سال ۴۰۲، اورک‌ها سعی کردند تا از گذرگاه آگلون عبور کنند، اما مردم بئور با کمک مادروس و ماگلور مهاجمین را به عقب راندند. این اولین بار بود که انسان‌ها در کنار الدار می‌جنگیدند.

در دروان حکومت بورومیر به عنوان ارباب خاندان بئور، بئوریان این اجازه را پیدا کردند که در منطقه لادروس در دورتونیون (که توسط آنگرود و آئگنور برادران فینرود اداره می‌شد) به عنوان رعیت زندگی کنند. آنها تا سال ۴۵۵ که نبرد داگور براگولاخ اتفاق افتاد در آنجا ساکن بودند. در این نبرد منطقه دورتونیون و لادروس توسط نیروهای اهریمنی مورگوت با خاک یکسان شد و سومین ارباب لادروس یعنی بره‌گولاس در آن کشته شد و هدایت این خاندان ویران شده را به برادرش باراهیر وا نهاد.

باراهیر هر کاری را که می‌توانست برای نجات خاندانش انجام دهد دریغ نکرد، زنها و بچه‌ها را تحت رهبری همسرش املدیر به مکان دیگری فرستاد. آنان به جنگل بره‌تیل رفتند جاییکه با تعدادی از اعضای خاندان هالت در آمیختند، اما دیگران (از جمله ریان و مورون) به سمت دور-لومین حرکت کردند و به مردم گالدور پیوستند. در این حین باراهیر همراه با پسرش برن، باراگوند و بله‌گوند پسران بره‌گولاس و عده‌ای از یارانش در دورتونیون باقی ماندند. سائورون از تول-این-گائورهوت به این گروه فشارهای زیادی وارد می‌آورد تا اینکه سرانجام یکی از اعضای گروه به نام گورلیم شوربخت به آنان خیانت کردو محل اختفای باراهیر در تارن آئه‌لویین را بر ملا ساخت. تمام اعضای گروه از بین رفتند به غیر از برن که پیش از حمله برای دیده بانی از محل خارج شده بود. با این وجود، از آن به بعد خاندان بئور نتوانست به عنوان موجودیتی مستقل به زندگی ادامه دهد و مردمانش به دیگر مردمان نجات یافته از دیگر خاندان‌ها پیوستند.

خصوصیات فیزیکی

گفته می‌شود که بئوریان از لحاظ ظاهر بسیار شبیه به الف‌های نولدوری بودند: موهای سیاه، چشمانی خاکستری و بدن‌هایی ستبر به گونه‌ای که بسیاری از افراد این خاندان دارای چنین شاخصه‌هایی بودند.


شجره‌نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بئور پیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
باران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بلن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بورون
 
 
 
 
 
بارانور
 
 
 
 
 
 
 
بلدیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بورومیر
 
بله‌گور
 
برگ
 
 
 
 
 
 
 
بلمیر
 
آدانل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بره‌گور
 
آندرت
 
بریل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگیل
 
هیرون
 
بره‌گولاس
 
گیلون
 
باراهیر
 
املدیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بلدیسبراندیر
 
به‌لت
 
باراگوند
 
بله‌گوند
 
 
 
برن
ارخامیون
 
لوتین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هورین
 
مورون
 
ریان
 
هور
 
دیور
 
نیملوت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
براندیر
 
 
 
تورینلالایتنیه‌نور
 
تور
 
ایدریل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ائارندیل
 
 
 
الوینگ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الروس
 
الروند

همچنین ببینید


منابع

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «خاندان بئور»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد. (بازیابی در ۱۳ آگوست ۲۰۱۰).