تول اریسئا: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه والیمار
 
سطر ۱: سطر ۱:
 
جزیره ای وسیع که [[وانیار]] و [[نولدور]] سوار بر آن [[بلریاند]] را به مقصد [[والینور]] ترک کردند.برای بار دوم دسته ای از [[تلری]] سوار بر آن تا سواحل [[والینور]] پیش رفتند و [[اوسه]] آن را برایشان در آب های مجاور [[والینور]] به زمین محکم کرد و پس از آن جزیره تبدیل به پایگاهی برای [[تلری]] شد.طی سفر های مذکور خدمتگزاران [[اولمو]] مسئول جا به جا کردن جزیره بودند.
 
جزیره ای وسیع که [[وانیار]] و [[نولدور]] سوار بر آن [[بلریاند]] را به مقصد [[والینور]] ترک کردند.برای بار دوم دسته ای از [[تلری]] سوار بر آن تا سواحل [[والینور]] پیش رفتند و [[اوسه]] آن را برایشان در آب های مجاور [[والینور]] به زمین محکم کرد و پس از آن جزیره تبدیل به پایگاهی برای [[تلری]] شد.طی سفر های مذکور خدمتگزاران [[اولمو]] مسئول جا به جا کردن جزیره بودند.
  
منبع:
+
== منبع ==
 
سیلماریلیون
 
سیلماریلیون

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۴۲

جزیره ای وسیع که وانیار و نولدور سوار بر آن بلریاند را به مقصد والینور ترک کردند.برای بار دوم دسته ای از تلری سوار بر آن تا سواحل والینور پیش رفتند و اوسه آن را برایشان در آب های مجاور والینور به زمین محکم کرد و پس از آن جزیره تبدیل به پایگاهی برای تلری شد.طی سفر های مذکور خدمتگزاران اولمو مسئول جا به جا کردن جزیره بودند.

منبع

سیلماریلیون