آرت‌اداین: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه والیمار
(فارسی سازی ارقام)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱۶ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۱۲:۵۷

آرت‌اداین
اطلاعات سیاسی
وجه تسمیه"قلمرو اداین"
نوع حکومتسلطنتی
رهبرپادشاه آرت‌اداین
اطلاعات اجتماعی
پایتختآنومیناس، فورنوست
زبان‌هابه احتمال قوی وسترون یا سینداری
مکانشمال اریادور، غرب براندوین و در امتداد تپه‌های ودر
جمعیتدون‌اداینی‌های تبعیدی
اطلاعات تاریخی
تاریخ تاسیس۸۶۱ دوران سوم
تاریخ ازهم پاشیدن۱۹۷۴ دوران سوم