آدانل

از دانشنامه والیمار
آدانل
زندگی‌نامه
خاندانخاندان هادور
القاب"زن خردمند"
تاریخ و محل تولد۳۳۹ د.ا
قلمروهیت‌لوم، دورتونیون
والدینمالاخ
همسربلمیر
فرزندانبرن
مشخصات ظاهری
جنسیتزن
رنگ موبلوند

آدانل (به زبان انگلیسی: Adanel) زنی خردمند از خاندان ماراخ و دختر مالاخ و ملدیس و خواهر بزرگتر ماگور می‌باشد. (آدانل برادران و خواهران بسیاری داشت که همگی از او کوچکتر بودند).

او همسر بلمیر از خاندان بئور و مادر پنج فرزند بود که آخرین آنها برن نام داشت. برن پدربزرگ قهرمان بزرگ برن ارخامیون می‌باشد.

فرد خردمند خاندان ماراخ تنها مردانی بودند که داستان اولین گناهشان را حفظ می‌کردند. این داستان حکایت از زمانی دارد که مدتی کوتاه پس از بیداری انسان‌ها، برخی از آنان به جای عبادت ارو عبادت ملکور را بر گزیدند. آدانل این داستان را به دختر عمویش آندرت از خاندان بئور نقل کرد.


شجره‌نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماراخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زیمراهین
 
مالاخ
 
ایملاخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بلمیر
 
آدانل
 
ماگور
 
آملاخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هاتول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هادور
 
گیلدیس