یولدور

از دانشنامه والیمار

جوانترین پسر یولفنگ سیاه، کسی که به پسران فئانور در نبرد اشک‌‌های بی‌شمار خیانت کرد. او در آن جنگ بزرگ توسط ماگلور کشته شد.