ارباب حلقه‌ها:یاران حلقه (کتاب)

(تغییرمسیر از یاران حلقه (کتاب))
از دانشنامه والیمار

یاران حلقه نخستین كتاب از مجموعهٔ ارباب حلقه‌ها نوشتهٔ جی‌آر‌آر تالكین است. این کتاب از دو جلد تشکیل شده است. پیتر جکسون کارگردان مشهور ارباب حلقه ها فیلم این اثر را نیز خلق کرده است.

در آغاز این کتاب در شایر سرزمین هابیت ها سیر می کند. سپس به ندرت داستان دادن حلقه به فرودو و حرکت او به سمت ریوندل به میان می آید. در پایان جلد اول کتاب فرودو زخمی توسط تیغ مورگول به مرز های ریوندل می رسد.

در ابتدای جلد دوم ماجرای شورای الروند اتفاق می افتد و از هر نژاد آزاد سرمین میانه به تصادف شخصی در ریوندل حضور پیدا می کند. از نژاد دورف ها گیملی و پدرش ه همراه چند دورف دیگر، از انسان ها آراگورن دوم و بورومیر، از ایستاری ها گندالف، از هابیت ها نیز چهار یار در ریوندل حضور به هم می رسانند. در پایان شورای الروند با نظر لرد الروند و مشاوره ی گندالف اشخاصی از هر نژاد برای محافظت از تنها امید خود در مقابل سائورن, حامل حلقه انتخاب می شوند و آنها یاران حلقه را به وجود می آورند.


خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
این نوشتار خُرد است. با گسترش آن به دانشنامهٔ والیمار کمک کنید.