گیلدیس

از دانشنامه والیمار

گیلدیس (به زبان انگلیسی: Gildis) همسر هادور ارباب دور-لومین و مادر گالدور، گوندور و گلوره‌دل می باشد.