گلیون

از دانشنامه والیمار

گلیون (به زبان انگلیسی: Gelion) رودخانه‌ای در سرزمین میانه بود که در دوران اول اصلی ترین رود بلریاند شرقی به حساب می‌آمد.

دو سرچشمه آن عبارت بودند از تپه هیمرینگ، از طریق گلیون کوچک، و ارد لویین، از طریق گلیون بزرگ. این رود سپس به سمت جنوب سرازیر شده و از جانب غرب به استولاد و از جانب شرق نیز به تارگه‌لیون تقسیم می‌شد. سپس این رود از سارن آتراد یا "گدار سنگ‌ها" جاده قدیمی دورف‌ها گذر می‌کرد. سپس وارد اوسیریاند، سرزمین هفت رودخانه، شده و توسط رودهای آسکار، تالوس، لگولین، بریل‌تور، دویل‌ون و آدورانت تغذیه می‌شد. تمامی این رودها از ارد لویین سرازیر می‌شدند.

گلیون سپس از سرزمین تائور-ایم-دوینات ("بیشه بین رودخانه‌ها") گذر کرده و وارد دریای بزرگ می‌شد.