گلوره‌دل

از دانشنامه والیمار
گلوره‌دل
زندگی‌نامه
خاندانخاندان هادور
قلمرودور-لومین
مرگ۴۷۲ د.ا
والدینهادور
همسرهالدیر
فرزندانهاندیر
مشخصات ظاهری
جنسیتزن
رنگ موطلایی

گلوره‌دل (به زبان انگلیسی: Glóredhel) دختر هادور و گیلدیس، خواهر بزرگتر گالدور و گوندور بود. او با هاندیر، ارباب خاندان هالت ازدواج کرد و نتیجه ازدواجشان پسری با نام هاندیر بود که پدر براندیر لنگ به حساب می‌آید.

او پس از اینکه فهمید همسرش در نبرد نیرنائت آرنوئدیاد کشته شده از غم و غصه جان داد.

ریشه یابی نام

گلوره‌دل در زبان سینداری به معنای "الفی با نور طلایی" است. وی را به این دلیل این نام نهادند چون موهایی با رنگ طلایی خیره کننده داشت، همانند موهایی که الف‌ها دارند.


شجره‌نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماراخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هاتول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هادور
 
گیلدیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالدیر
 
گلوره‌دل
 
 
 
 
گالدور
 
هارت
 
گوندور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هاندیر
 
 
مورون
 
هورین
 
هور
 
ریان