گملینگ

(تغییرمسیر از گاملینگ)
از دانشنامه والیمار
Gamling.jpg
گملینگ
روهیریم
زندگی‌نامه
دیگر نام‌ها و القابگاملینگ ِ پیر
مرگاواخر دوران سوم
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
بلندابلند
رنگ مومشکی

گملینگ (به زبان انگلیسی: Gamling) یکی از مردان روهان و از وست فولد بود. او در زمان نبرد حلقه پیر شده و در نبرد گودی هلم از نهری که در جلوتر از دژ بود محافظت میکرد. با پیشروی نیروهای سارومان او و افرادش نیز عقب کشیده و وارد قلعه شدند. آنها تا رسیدن گاندالف از قلعه دفاع کردند و نهایتا پیروز شدند. او همچنین زبان دونلندی را فرا گرفته بود و با کینه دونلندی‌ها از مردان روهان، بخوبی آشنا بود.


گملینگ به معنای "پیرمرد"‌ است.