گالدور (ابهام‌زدایی)

از دانشنامه والیمار

نام گالدور به چندین شخصیت اطلاق می‌شود: