کیریون (ابهام‌زدایی)

از دانشنامه والیمار

نام کیریون به دو شخصیت اطلاق شده است: