کوه ره‌ریر

از دانشنامه والیمار

ره‌ریر کوهی بود در جانب غربی ارد لویین، در تارگه‌لیون (منطقه‌ای در بلریاند) و در شمال دریاچه هلوه‌رون. این کوه یکی از سرچشمه‌های رود گلیون بود.

تاریخچه

زمین‌های اطراف این کوه متعلق به کارانتیر بود که دژی را در دامنه‌های غربی آن احداث کرده بود. این دژ در زمان نبرد داگور براگولاخ نابود شد. با احتمال زیاد نیروهای الف پس از این نبرد و نبرد نیرنائت آرنوئدیاد از این منطقه متواری شدند. پس از نبرد خشم، این کوه به شرت آسیب دید، و از دوران دوم به بعد آنچه که باقی مانده بود تنها سایه‌ای کوه قبلی بود.

ریشه یابی نام

ره‌ریر واژه‌ای ناشناس از یک زبان ناشناخته‌است که معنی آن نیز معلوم نیست.