پلان‌تیر

(تغییرمسیر از پلانتیری)
از دانشنامه والیمار

پلان‌تیرها گوی‌هایی بودند ساختهٔ دست نولدور که در زمان شکوفایی نومه نور، آنها را برای مردم آن هدیه آورده بودند. حتی برخی از ایستاری در دوران سوم ادعا می‌کردند که آنها ساختهٔ خود فئانور هستند. این گوی‌ها، که هفت عدد بودند، همگی در اختیار خاندان الندیل بلندقامت بود که سالیان دراز بعد، خود پادشاه مردمش شد. در زمان سقوط نومه نور، الندیل و پسرانش به همراه تمام چیزهایی دیگر که با خود به سرزمین میانه آوردند این هفت گوی را هم قرار دادند و به این ترتیب، گنجینه‌های بزرگ نولدور پا به سرزمین میانه باز کردند.


پلان تیرها در گذر قرون

گفته شده که از پلان تیرها برای اتصال به ذهن دیگران استفاده می‌شده و به کمک این ویژگی، پادشاهان و حکمرانان گاندور و آرنور سالیان دراز از سرزمین هایشان در برابر هر هجوم و حمله‌ای دفاع می‌کردند. زیرا به کمک پلان تیرها، می‌شد افکار و ذهن دیگران را هم در زمان حال، هم در زمان گذشته و هم در آینده دید و این نه فقط شامل ذهن افراد، بلکه شامل وقایعی که اتفاق می‌افتاد هم می‌شد. به همین دلیل بود که پی‌پین، توانست نقشهٔ حمله به میناس تیریت را در پلان تیر ببیند، دنه‌تور توانست لشکریان عظیم سائورون را ببیند که برای جنگ آخر به طرف دروازه‌ها می‌روند و همین طور هم گندالف، امیدوار بود که بتواند: «دستان و ذهن تصور ناپذیر فئانور را در کار ببینم، در حالی که درخت سفید و طلایی هردو به گل نشسته‌اند.» هر پلان تیر می‌توانست با پلان تیر دیگر حرف بزند. یعنی کسی که دست‌هایش را روی یک پلان تیر می‌گذاشت، می‌توانست با پلان تیر دیگری در یک شهر دیگر ارتباط برقرار کند و به همین دلیل، این گوی‌ها وسیله‌های بسیار مناسبی برای جابه جایی سریع اخبار بودند. با اینکه بیشتر خواص این سنگ‌ها با هم یکسان بود، اما هرکدام از آنها ویژگی‌های جانبی و خاصی هم داشتند که مختص به خودشان بود. به عنوان مثال، پلان تیر اورتانک می‌توانست تا دوردست‌ها را ببیند و مثل یک دیده بان عمل می‌کرد، پلان تیر میناس ایتیل می‌توانست با ذهن همهٔ صاحبان گوی‌های دیگر در مدتی بسیار کوتاه ارتباط برقرار کند و تصاویر خاصی را به طرف ذهن آنها بفرستد، پلان تیر میناس تیریت آینده را می‌دید و سنگ تپه‌های برج در شمال به آن سوی دریا و والینور نگاه می‌کرد. اما گفته شده سنگ ازگیلیات از بقیه نیرومندتر بوده و به کمک آن، هر هفت سنگ می‌توانستند در یک زمان با یکدیگر حرف بزنند، درست مثل یک شورا یا انجمن.


هفت پلان تیر

پلان تیرها بر این هفت نامند:

پلان تیرها به چه شکل بودند

پلان تیرها گوی‌هایی صاف و صیقلی و سیاه رنگ بودند که مرکز آنها از نوعی آتش خاموش نشدنی روشن و فروزان بود که این آتش در زمان استفاده از گوی به شکل شعله‌های بسیار پرنوری درمی آمد و در همهٔ جهات پخش می‌شد. گرچه سنگ میناس ایتیل می‌توانست صحنه‌هایی را که دیگران می‌دیدند را برایشان انتخاب کند، اما با این حال باز هم صحنه‌هایی که دیده می‌شد واقعی بودند، چون سنگ‌های بینا دروغ نمی‌گفتند. نام پلان تیر به معنی چیزی است که دوردست‌ها را می‌بیند و این نام هم کوئنیایی است.


منابع

  • کتاب ارباب حلقه‌ها


جستارهای وابسته