پتی‌دورف‌ها

از دانشنامه والیمار

پتی دورف‌ها یا در زبان سینداری، نوئگیت نیبین یا نیبین-نوئگ، نژادی کوچک از دورف‌ها بودند.

پتی دورف‌ها، در واقع دورف‌هایی از چندین خاندان بودند، که به دلایل مختلف اعم از قد کوتاه، بدشکلی بدنی و یا تنبلی ذاتی از خانه‌هایشان اخراج شده بودند. آنان اولین موجوداتی بودند که در دوران اول از ارد لویین گذر کردند، و پیش از رسیدن الف‌ها به بلریاند، قلعه‌هایی را در نارگوتروند و آمون رود بنا نمودند.

الف‌های سیندار که هنوز با دورف‌ها آشنایی نداشتند، پتی دورف‌ها را موجوداتی کوچکتر و پردردسرتر از هر موجود دیگر دریافتند. پیش از اینکه دورف‌های بله‌گوست و نوگرود ارتباطشان را با سیندار برقرار کنند، آنان پتی دورف‌ها را بطور کامل می‌شناختند. پس از آن اکثر آنها تنها ماندند، اما با اشتیاق خاصی از الف‌ها متنفر بودند.

پتی دورف‌ها از جهت‌های مختلف با دورف‌ها تفاوت دارند: آنها کوچکتر و بسیار گوشه گیرتر از دورف‌ها بوده و نامشان را به راحتی فاش می‌کنند؛ دورف‌ها معمولاً نامها و زبان خوزدول خود را به عنوان راز نگه می‌دارند. شاید این یکی از دلایلی بود که آنها تبعید شدند.

تا زمان نبرد جواهرات و پس از بازگشت نولدور، پتی دورف‌ها تقریباً از بین رفته بودند. آخرین بازمانده این نژاد، میم و دو پسرش بود که در آمون رود زندگی می‌کردند.