پالاندو

از دانشنامه والیمار
پالاندو
مایا
زندگی‌نامه
دیگر نام‌هارومس‌تامو <ref>رومس‌تامو (به زبان انگلیسی: Rómestámo) در زبان کوئنیایی به معنای «کمک‌کنندهٔ شرق» است (east-helper).</ref>
ورود به آردا۱۰۰۰ د.س به سرزمین میانه اعزام شد.
تاریخ مرگنامعلوم
وظیفه/ماموریتایستاری
مشخصات ظاهری
رنگ رداآبی دریا
جنسیتمرد


پالاندو (به زبان انگلیسی: Pallando) یکی از پنج جادوگری بود که در دوران سوم به سرزمین میانه آمدند. او همراه با آلاتار به شرق سفر کردند و هیچگاه دیگر به غرب بازنگشتند.

آلاتار و پالاندو در ردایی به رنگ آبی دریا به سرزمین میانه رسیدند. و به همین دلیل آن‌دو را با هم «ایترین لوین» (Ithryn Luin) خواندند به معنی «جادوگران آبی». همراه سارومان آن دو به شرق سرزمین میانه سفر کردند ولی هنگامی که سارومان بازگشت آن‌دو همراه او نبودند. از سرنوشت آن‌ها چیزی در دست نیست.

تالکین در نامه‌هایش گفته که نمی‌داند چه اتفاقی برای آن دو افتاده است. و ممکن است پلیدی در شرق همچون سارومان دامان آن دو را نیز گرفته باشد. همچنین ممکن است آن‌ها در شرق مرده باشند یا ماموریتی دائمی را دنبال می‌کردند. نظریه‌ای وجود دارد که بعد‌ها رد شد که گفته آن‌ها در جنگ حلقه تاثیر بسیار بزرگی در شکست پلیدی داشته‌اند و بدون کمک آن‌ها احتمالا غرب سقوط می‌کرد.پی‌نوشت

<references/>‎

منابع

این مقاله ترجمهٔ مقاله مربوطه در یکی از وب‌گاه‌های‌ زیر است.