ویگو بوفین

از دانشنامه والیمار

ویگو بوفین پسر جاگو بوفین بود و نام مادرش مشخص نیست. او در سال ۱۳۳۷ تاریخ شایر بدنیا آمد و در ۱۴۳۰ جان باخت. او پدر فولکو بوفین بود.