بسط‌دادن الگوها

از دانشنامه والیمار
بسط‌دادن الگوها
این صفحهٔ ویژه متنی را دریافت کرده و تمام الگوهای به‌کاررفته در آن را به طور بازگشتی بسط می‌دهد. همچنین تابع‌های تجزیه چون {{#language:…}} و متغیرهایی چون {{CURRENTDAY}} را هم بسط می‌دهد — در واقع تقریباً هرچه را که داخل دوآکولاد باشد. این کار با صدازدن مرحلهٔ تجزیهٔ مربوط در خود مدیاویکی صورت می‌گیرد.