صفحه‌های محافظت‌شده

از دانشنامه والیمار

در این صفحه فهرست صفحات موجود است که در حال حاضر محافظت شده اند. برای فهرست عنوان‌هایی که از ایجاد محافظت شده‌اند، به عنوان‌های محافظت‌شده مراجعه کنید.

صفحه‌های محافظت‌شده  
     
   
صفحهٔ نخست
صفحهٔ قبل
صفحهٔ آخر
برچسب زمان صفحه انقضا کاربر حفاظت‌کننده پارامترهای حفاظت دلیل
ناشناس درگاه:شخصیت‌ها(۵٬۰۶۶ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس درگاه:مکان‌ها(۴٬۵۲۸ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:والار(۶۱۵ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:ناقص(۴۵۶ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:سیلماریلیون-ناقص(۵۱۸ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:فرمانروایان نومه‌نور(۱٬۱۰۹ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:جعبه اطلاعات نومه‌نوریان(۳٬۹۹۳ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:جعبه اطلاعات والار(۳٬۶۰۶ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:دنباله(۴۶۰ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:شاهان روهان(۶۸۲ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:-(۶۱۶ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:پادشاهان گاندور(۱٬۵۱۴ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس شجره‌نامه دورف‌ها(۳٬۱۵۹ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس راهنما:ویرایش(۳٬۸۷۹ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:یادکرد(۸۹ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس راهنما:راهنمای ویرایش صفحات(۲۱٬۷۱۱ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس دانش‌نامه‌ والیمار:خوش آمدید(۲٬۴۲۷ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:کاربر دیوان‌سالار(۳۰۵ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Userbox(۱٬۰۶۰ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:جعبه کاربر(۱٬۰۲۲ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:کاربر مدیر(۲۷۶ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Rellink(۱۷۹ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:اصلی(۱٬۱۳۹ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:جعبه اطلاعات پلیدی(۳٬۱۳۱ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس راهنما:راهنما(۳٬۸۷۹ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:آغاز شجره‌نامه(۱۵۵ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:شجره‌نامه(۲۹٬۹۸۰ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:شجره‌نامه/زیرشاخه(۱۰٬۱۷۹ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:پایان شجره‌نامه(۷۸ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:T(۲۰۵ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:F(۱۹۵ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:به انگلیسی(۱۴۹ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:زبان(۲۲۹ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Dmbox(۱٬۵۹۸ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Namespace detect(۹۹۸ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Pp-template(۵۳ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:ابهام‌زدایی(۷۱۱ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس دانشنامه والیمار:درباره(۱٬۵۴۴ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:!(۲۷۶ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:نقل قول(۲٬۵۴۲ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس شجره‌نامه شاهان روهان(۲٬۵۶۵ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:الگو(۳۲ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:دانش‌نامه والیمار: تصویر هفته(۲۷ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:دانش‌نامه والیمار: تصویر هفته (شرح)(۱۲۱ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:جعبه اطلاعات گاندوریان(۳٬۹۴۸ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:جعبه اطلاعات نولدور(۳٬۱۸۵ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:سخ(۵۶۴ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:جعبه اطلاعات مایار(۲٬۲۱۷ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:جادوگران(۳۱۱ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:یاران حلقه(۵۷۷ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
صفحهٔ نخست
صفحهٔ قبل
صفحهٔ آخر