صفحه‌های بلند

از دانشنامه والیمار

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. (تاریخچه) ‏گندالف ‏[۵۷٬۴۰۶ بایت]
 2. (تاریخچه) ‏اورک ‏[۳۹٬۶۷۱ بایت]
 3. (تاریخچه) ‏گاندور ‏[۳۶٬۰۵۸ بایت]
 4. (تاریخچه) ‏آرنور ‏[۳۳٬۱۶۴ بایت]
 5. (تاریخچه) ‏ویچ‌کینگ ‏[۳۲٬۳۶۷ بایت]
 6. (تاریخچه) ‏انسان ‏[۲۹٬۰۷۴ بایت]
 7. (تاریخچه) ‏کیردان ‏[۲۸٬۲۵۹ بایت]
 8. (تاریخچه) ‏دورف ‏[۲۵٬۸۶۸ بایت]
 9. (تاریخچه) ‏فرودو بگینز ‏[۲۴٬۴۵۴ بایت]
 10. (تاریخچه) ‏سیر زمانی دوران دوم ‏[۲۳٬۶۷۲ بایت]
 11. (تاریخچه) ‏آراگورن دوم ‏[۲۳٬۱۶۱ بایت]
 12. (تاریخچه) ‏نولدور ‏[۲۲٬۱۶۸ بایت]
 13. (تاریخچه) ‏سارومان ‏[۲۲٬۱۱۷ بایت]
 14. (تاریخچه) ‏گالادریل ‏[۲۲٬۰۳۳ بایت]
 15. (تاریخچه) ‏روهان ‏[۲۱٬۶۲۰ بایت]
 16. (تاریخچه) ‏ائومر ‏[۲۱٬۶۱۸ بایت]
 17. (تاریخچه) ‏سیر زمانی آردا ‏[۲۰٬۹۲۲ بایت]
 18. (تاریخچه) ‏لگولاس ‏[۱۹٬۶۴۰ بایت]
 19. (تاریخچه) ‏سفرنامه فرودو بگینز ‏[۱۹٬۶۲۵ بایت]
 20. (تاریخچه) ‏سائورون ‏[۱۹٬۵۶۹ بایت]
 21. (تاریخچه) ‏ائووین ‏[۱۹٬۴۵۵ بایت]
 22. (تاریخچه) ‏بورومیر پسر دنه‌تور دوم ‏[۱۹٬۲۹۶ بایت]
 23. (تاریخچه) ‏گیملی ‏[۱۸٬۸۸۵ بایت]
 24. (تاریخچه) ‏تار-آلداریون ‏[۱۸٬۸۷۱ بایت]
 25. (تاریخچه) ‏خازاد-دوم ‏[۱۸٬۵۹۶ بایت]
 26. (تاریخچه) ‏سرزمین‌میانه ‏[۱۸٬۱۴۲ بایت]
 27. (تاریخچه) ‏دنه‌تور ‏[۱۸٬۰۵۴ بایت]
 28. (تاریخچه) ‏کردان ‏[۱۷٬۹۴۷ بایت]
 29. (تاریخچه) ‏گلورفیندل ‏[۱۷٬۸۳۲ بایت]
 30. (تاریخچه) ‏سیر زمانی دوران اول ‏[۱۷٬۵۷۱ بایت]
 31. (تاریخچه) ‏فینرود ‏[۱۷٬۵۵۲ بایت]
 32. (تاریخچه) ‏الندیل ‏[۱۷٬۰۴۰ بایت]
 33. (تاریخچه) ‏فئانور ‏[۱۷٬۰۰۳ بایت]
 34. (تاریخچه) ‏۳۰۱۹ دوران سوم ‏[۱۶٬۸۴۲ بایت]
 35. (تاریخچه) ‏سم‌وایز گمجی ‏[۱۶٬۷۱۲ بایت]
 36. (تاریخچه) ‏تورین تورامبار ‏[۱۶٬۲۵۲ بایت]
 37. (تاریخچه) ‏خاندان دورین ‏[۱۵٬۷۷۰ بایت]
 38. (تاریخچه) ‏پره‌گرین توک ‏[۱۵٬۶۲۳ بایت]
 39. (تاریخچه) ‏الف ‏[۱۵٬۴۸۵ بایت]
 40. (تاریخچه) ‏نزگول ‏[۱۵٬۳۷۱ بایت]
 41. (تاریخچه) ‏میناس تیریت ‏[۱۴٬۸۷۳ بایت]
 42. (تاریخچه) ‏لیندون ‏[۱۴٬۵۱۵ بایت]
 43. (تاریخچه) ‏عقاب‌ها ‏[۱۴٬۴۶۹ بایت]
 44. (تاریخچه) ‏هابیت ‏[۱۴٬۴۲۸ بایت]
 45. (تاریخچه) ‏فارامیر ‏[۱۴٬۱۴۳ بایت]
 46. (تاریخچه) ‏فینوه ‏[۱۳٬۷۸۲ بایت]
 47. (تاریخچه) ‏گالوم ‏[۱۳٬۶۵۲ بایت]
 48. (تاریخچه) ‏نیرنائت آرنوئدیاد ‏[۱۳٬۴۹۳ بایت]
 49. (تاریخچه) ‏تورین سپربلوط ‏[۱۳٬۴۵۹ بایت]
 50. (تاریخچه) ‏لورین (سرزمین میانه) ‏[۱۳٬۴۳۵ بایت]

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)